Neden STEM ?

1-  21. Yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak analitik düşünme yeteneği olan bireyler yetiştirebilmek için,

2-  Teorik bilgileri, uygulamada kullanabilir inovatif ve ergonomik ürünlere dönüştürebilen bireyleri yetiştirebilmek için,

3-  Tüketici değil üretici bireyleri yetiştirebilmek için,

4- Bilim ve teknolojiyi en etkin biçimde kullanan bireyler yetiştirmek için,

5-  3 Boyutlu düşünme yeteneği kazandırabilmek için

6- Teknolojinin gerisinde kalan değil, teknolojiyi yöneten olmak için.