STEM Eğitimi


STEM EĞİTİMİ NEDİR?

STEM bütünleşik bir eğitim yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile günlük yaşamda karşılaştığımız problemleri; (S) Bilim, (T) Teknoloji, (E) Mühendislik ve (M) Matematik alanlarını kullanarak çözmektir. Okul içinde ve okul dışında yapılan aktiviteler ile STEM uygulanmalıdır. Öğrenilenlerin, yaparak – yaşayarak uygulanması STEM’in temel felsefesidir.

NEDEN STEM?

1-  21. Yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak analitik düşünme yeteneği olan bireyler yetiştirebilmek için,

2-  Teorik bilgileri, uygulamada kullanabilir inovatif ve ergonomik ürünlere dönüştürebilen bireyleri yetiştirebilmek için,

3-  Tüketici değil üretici bireyleri yetiştirebilmek için,

4- Bilim ve teknolojiyi en etkin biçimde kullanan bireyler yetiştirmek için,

5-  3 Boyutlu düşünme yeteneği kazandırabilmek için

STEM NE DEĞİLDİR ?

1- STEM, Dünyada yeni yayılan bir eğitim yöntemi değildir, uzun yıllardan beri uygulanan bir eğitim yöntemidir.

1- STEM, Dünyada yeni yayılan bir eğitim yöntemi değildir, uzun yıllardan beri uygulanan bir eğitim yöntemidir.

2- STEM, Sadece bir okul seviyesinde değil, ana okulundan – üniversiteye kadar tüm seviyelerde uygulanabilir eğitim yöntemidir. Doğru yaklaşım ve uygulamalar ile bütün  sınıflarda uygulamaya uygundur.

3- STEM, uygulama yapılmayan bir eğitim değildir aksine tamamı uygulamaya yöneliktir. Uygulamaların özgün ve takımlar halinde yapılması hedeflenmektedir.

4- STEM Not merkezli bir eğitim yöntemi değildir. STEM ile öğrenciler, bir takım halinde hareket eder ve odak noktasında projeler üretmek vardır. 

5- STEM ile öğrenciler bireysel çalışmaya yönlendirilmez, takımlar halinde katma değeri yüksek ürünler, projeler ortaya çıkarmaya eğilim göstermeye başlar.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI NELER?

1- STEM NEDİR?

2- NEDEN STEM?

3- STEM NE DEĞİLDİR?

4- STEM’İN ÖĞRENCİLERE KATKISI

5- AVRUPA VE DÜNYADA STEM EĞİTİMİ

6- EĞİTİM AKIMLARI

7- STEM İLE ÖĞRETMENLERİN GENEL HEDEFLERİ

8- ERKEN STEM

9- STEM+A

10- MÜHENDİSLİK NEDİR?

11- EĞİTİMDE MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMI?

12- MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİ

13- STEM EĞİTİMİNDE MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMI

14- STEM EĞİTİMİNİN KAZANIMLARI

15- HESAPLAMALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ

16- ALGORİTMA KURMA

17- BİLGİSAYAR DESTEKLİ 2 BOYUTLU MODEL TASARIMI VE ÖRNEK UYGULAMALARI

18- BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU MODEL TASARIMI VE ÖRNEK UYGULAMALARI

19- BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU MODEL TASARIMI ÖRNEK UYGULAMALARI

20- 3 BOYUTLU YAZICILAR

21- 3 BOYUTLU YAZICILAR İLE STEM PROJELERİMİZ İÇİN UYGULAMALI 3 BOYUTLU PROTOTİPLER ÜRETME

22- ROBOT TEKNOLOJİLERİ

23- ARDUINO GİRİŞ

24- TEMEL ELEKTRONİK MALZEMELERİNİ TANIMA

25- TEMEL ARDUINO FONKSİYONLARI

26- ARDUINO IDE GİRİŞ

27- ARDUINO İLE ÖRNEK KODLAMA

28- GÜNLÜK HAYATTA KULLANILAN MALZEMELER İLE ÖRNEK STEM UYGULAMALARI

29- BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMLAR İLE ÖRNEK STEM UYGULAMALARI

30- ARDUINO İLE ÖRNEK STEM UYGULAMALARI