STEM Nedir ?

STEM NEDİR ?

STEM bütünleşik bir eğitim yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile günlük yaşamda karşılaştığımız problemleri; (S) Bilim, (T) Teknoloji, (E) Mühendislik ve (M) Matematik alanlarını kullanarak çözmektir. Okul içinde ve okul dışında yapılan aktiviteler ile STEM uygulanmalıdır. Öğrenilenlerin, yaparak – yaşayarak uygulanması STEM’in temel felsefesidir.

NEDEN STEM?

 • Yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak analitik düşünme yeteneği olan bireyler yetiştirebilmek için,
 • Teorik bilgileri, uygulamada kullanabilir inovatif ve ergonomik ürünlere dönüştürebilen bireyleri yetiştirebilmek için,
 • Tüketici değil üretici bireyleri yetiştirebilmek için,
 • Bilim ve teknolojiyi en etkin biçimde kullanan bireyler yetiştirmek için,
 • 3 Boyutlu düşünme yeteneği kazandırabilmek için

STEM NASIL UYGULANMALI?

1- 5E Öğrenme Modeli
1.1- Engagement – İlgi Çekmek
1.2- Exploration – Keşif
1.3- Explain – Açıklama
1.4- Elaboration – Detaylandırma
1.5- Evaluation – Değerlendirme

2- Örnek Olay
3- Soru – Cevap
4- Takımlar Halinde Çalışma Grupları
5- Yaparak – Yaşayarak Öğrenme
6- Yansıtıcı Öğrenme

STEM NE DEĞİLDİR ?

1- STEM, Dünyada yeni yayılan bir eğitim yöntemi değildir.

2- STEM, Sadece bir okul seviyesinde değil, ana okulundan – üniversiteye kadar tüm seviyelerde uygulanabilir eğitim yöntemidir.

3- STEM, uygulama yapılmayan bir eğitim değildir.

4- STEM Not merkezli bir eğitim yöntemi değildir.

STEM EĞİTİMİNİN
ÖĞRENCİLERE KATKISI NELERDİR?

STEM eğitiminin belli bir yaşı ve okulu yoktur. STEM, ana okulundan – üniversiteye kadar uygulanabilir. STEM ile günlük hayatta karşılaştığımız problemlere çözüm odaklı çalıştığımız için, öğrenciler derslerinde gördükleri konuların gerçek hayatta nasıl uygulandığını uygulamalı olarak görebilmektedir.

STEM DİĞER ÜLKELERDE NASIL UYGULANIYOR?

Günümüzde bilinen anlamda STEM okullarının geçmişi 20. yüzyılının başlarına dayanmaktadır. 1904 yılında kurulan Stuyvesant Lisesi STEM uygulayan ilk okuldur denilebilir. Avrupa’da 1950’li yıllarda bu eğitim yöntemine başlanmış ülkemizde ise 1960’lı yıllarda kurulan FEN Liseleri STEM Okullarının ilk örnekleridir.

STEM ÇALIŞMALARINDA NELER YAPIYORUZ?

 • STEM Çalışmalarında bireysel değil ekip olarak çalışıyoruz.
 • Karşılaşılan problemlerin çözümlerine yönelik doğru kaynak taraması yapıyoruz.
 • Projelerde kullanılacak malzemeleri en ekonomik şekilde seçiyoruz.
 • Problemlere tek çözüm yolu ile değil alternatif çözüm yolları ile yaklaşıyoruz.
 • Projelerimizde; Bilim – Teknoloji – Mühendislik – Matematik disiplinlerini olabildiğince birlikte kullanıyoruz.
 • Karşılaştığımız problemlere algoritmik düşünme ile ergonomik, inovatif çözümler bulmaya çalışıyoruz.